Haveco Weg- en Waterbouw voert werken uit voor overheden, semi-overheden, bedrijven, instellingen en schappen op gebied van milieu- en civieltechniek.

De uitvoering van uw project zien wij als een uitdaging: met een goede voorbereiding aan de slag, doelgericht en voortvarend, met oog voor kwaliteit en veiligheid en minimale overlast voor de omgeving.

De korte lijnen binnen onze organisatie resulteren in een directe communicatie met onze opdrachtgever, waardoor er een heldere, flexibele en interactieve samenwerking ontstaat.

Onze werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

Het aanleggen en onderhouden van wegen, fietspaden en parkeerplaatsen in asfalt, elementenverhardingen of beton;

Het aanleggen van nieuwe bedrijfsterreinen, inclusief rioleringen, groen en afrastering;

Het onderhouden, uitbreiden en/of reconstrueren van bestaande bedrijfsterreinen;

Het aanbrengen van stalen dilatatievoegprofielen in betonnen bedrijfsvloeren;

Het aanleggen, onderhouden en/of vervangen van rioleringen en persleidingen;

Het uitvoeren van alle voorkomende grondwerken.