Weg- en waterbouw sinds 1993

Haveco Weg- en Waterbouw is in 1993 gestart met haar activiteiten en heeft in de loop der jaren een vaste plaats verworven in de wegenbouwbranche. In 2007 werd het bedrijf door oprichter Frans Hendrix overgedragen aan Marc Hendrix, die elders ruime kennis en ervaring had opgedaan. Zo werd een succesvolle toekomst voor het bedrijf gewaarborgd.

Omdat er bij de uitvoering van een project veelal een vooronderzoek, een advies, een ontwerp en tekenwerk aan de orde komt, is de organisatie zodanig gestructureerd dat zij ook deze bijkomende diensten probleemloos kan invullen. Dit maakt een integrale aanpak mogelijk van uw plannen op het gebied van weg- en waterbouw en milieutechniek, hetgeen steeds weer resulteert in meer creativiteit, duurzame toepassingen en zowel constructief als financieel verantwoorde oplossingen.

Het is altijd een bewuste keuze geweest om de omvang van Haveco Weg- en Waterbouw beperkt te houden, zodat het contact tussen ons en onze opdrachtgever immer inzichtelijk en transparant blijft. Daarnaast kunnen wij hierdoor direct en slagvaardig handelen, waarvan u als opdrachtgever profiteert en waardoor we beide kunnen terugkijken op een alleszins geslaagde samenwerking.

Haveco Weg- en Waterbouw voert werken uit voor overheden, semi-overheden, bedrijven, instellingen en schappen op gebied van milieu- en civieltechniek.

Onze diensten

De uitvoering van uw project zien wij als een uitdaging: met een goede voorbereiding aan de slag, doelgericht en voortvarend, met oog voor kwaliteit en veiligheid en minimale overlast voor de omgeving.

De korte lijnen binnen onze organisatie resulteren in een directe communicatie met onze opdrachtgever, waardoor er een heldere, flexibele en interactieve samenwerking ontstaat.

Onze werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

Tot onze opdrachtgevers behoren onder andere:

Contactgegevens